Dziękujemy – Liga Parkour

Dziękujemy za zgłoszenie.

Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od wykonania zapisu. 

 

Instrukcja:

Kwota: 149 zł

    Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto

    MBANK mBank Oddział Bankowości Detalicznej

    86 1140 2004 0000 3702 8306 0962

  Art Of Movement Adrian Fabrykiewicz

    ul. Kolegialna 26c m.19, 09-402 Płock

Tytuł przelewu : “Imię i nazwisko (uczestnika) – (klub sportowy) – PARKOUR GAMES 2023”

 

 

Komplet niezbędnych informacji, w tym powyższą instrukcję, otrzymają Państwo w ciągu kilku minut w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w zgłoszeniu.