Liga Parkour
ROZGRYWKI PARKOUR W POLSCE

PARKOUR GAMES

Mistrzostwa Polski w Parkour

Wpisowe: 149 zł

Nasz cel:

→  Rozwój parkour w Polsce.

→ ✅ Integracja młodej części społeczności. 

→ ✅ Wskazanie celowości treningów młodym adeptom parkour.

→ ✅ Pokazanie rodzicom, że ich podopieczni mają dokąd dążyć.

→ ✅ Stworzenie bezpiecznych ram rywalizacji w Parkour.

→ Utrzymanie filozofii dążenia do samorozwoju.